marți, 7 iulie 2015

Comunicarea la telefon - Reguli, Sugestii

Probabil ar fi greu să ne imaginăm astăzi organizarea și desfășurarea proceselor de business fără telefon. Cu telefonul în mână e simplu! L-ai luat de pe masă, ai apelat clientul și ai stabilit întâlnirea sau ai coordonat transferul. 

În realitate însă, lucrurile nu se prezintă așa de simplu. Totul se poate duce de rîpă înca de la primul pas, acel telefon de contact pe care îl dai, deoarece cu această ocazie poți să nu obții decât iritarea partenerului. Venim mai jos cu un set de reguli și sugestii care v-ar ușura procesul de comunicare la telefon și de asemenea reguli care vor sta la baza primului succes într-o relație de afacere.


1. Exprimă-te întotdeauna scurt, concis și clar.
2. Începe convorbirea prin a te prezenta. Ordinea: salutul, prenumele și numele, firma pe care o reprezinți.
3. Continuă cu scopul convorbirii, abia dupa aceea poți să inițiezi dialogul de politețe.
4. Adresează-i-te partenerului pe prenume. Dacă de nume se leaga și un titlu, utilizează-l și pe acesta.
5. Daca poți, apelează la referințe. Amintește de ultima întâlnire personală, de eventuale cunoștințe comune sau chiar de o emisiune TV la care l-ai vazut pe interlocutor.
6. În cazul convorbirilor telefonice, tonul folosit este mai important decât în cazul întâlnirilor directe. Vorbește cât se poate de normal. Nu uita: tonul influentează mult dispoziția partenerului.
7. Ferește-te de stilul supus: nu te explica, nu te scuza. Inițiază dialogul de pe poziția de partener egal.
8. Pune întrebări dirijate spre scopul urmărit. Nu uita: cel care întreabă conduce discuția. Notează-ți întrebările înainte, altfel, în toiul discuției, le poți uita usor.
9. Atenție, telefonul este un mijloc de stabilire a unor relații personale. Convorbirea nu este cu Fabrica de Detergenți Industriali, ci cu domnul Teodor Avram, șeful Departamentului de Vânzări.
10. Vorbește despre interlocutor, nu despre tine.
11. Nu te lăsa presat de timp. Propune o revenire peste o jumătate de oră, dar nu lua decizii pripite.
12. Conținutul unei convorbiri telefonice poate fi uitat repede. Notează-ți informațiile primite imediat ce ai pus receptorul în furcă.
13. Foarte important: prin telefon nu poți face propuneri detaliate și nu poti explica prea multe lucruri.
14. Daca ești chemat la telefon, vino pregătit cu ceva de scris. După ce interlocutorul se prezintă, notează-ți imediat numele lui și firma pe care o reprezintă.
15. Este bine să nu suni luni dimineață sau vineri după-amiază.
16. Dacă ai o carte de vizită cu numărul de acasă, poți suna pe acel număr numai dacă problema are o importanță deosebită pentru cel chemat.

Succese în stabilirea relațiilor de durată cu clienții la telefon!!!

Mai multe detalii despre Echipa Service Power le găsiți aici: http://servicepower.md/

vineri, 3 iulie 2015

Lupta Experților - 24 iunie 2015 Chișinău


Experts Battle este un eveniment-tradiție organizat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova, care invită la discuții și dezbateri experți din diverse domenii pe diferite tematici de business. În data de 24 iunie 2015, AFAM a găzduit un o nouă ediție Experts Battle cu tema: ”Se anunță un post vacant: de unde și cum angajăm specialiștii necesari”. Cu alte cuvinte despre recrutarea și selectarea candidaților potriviți funcției vacante pe care o au specialiștii din Resurse Umane.

Invitații-experți au fost: Svetlana Bodaci - Director Resurse Umane, compania Moldcell, Ludmila Stratuța - Director Resurse Umane, compania Starnet, Anastasia Aprodu - Country Manager Moldova, Pedersen&Partners, Olga Gagauz, Director, HR Simple Solutions.

Moderatorul pregătise din timp câteva întrebări pentru a începe discuția dintre experți, iar pe parcurs s-au inclus și participanții din sală cu întrebări. Rezumând, am putea evidenția ideile generale:

1. Atitudinea mult mai importantă la angajare și în muncă decât aptitudinea. Apoi restul se crește.
2. Calitățile umane sînt mai căutate decât experiența.
3. Este importantă abordarea individuală a fiecărei poziții vacante din companie.
4. La fel de importantă este și analiza minuțioasă a contextului organizațional în care parvine poziția vacantă.
5. Testele la angajare cel mai des dezamăgesc prin rezultatele oferite.
6. Totodată Omul bun sau potrivit nu e profesia.
7. Demonstrat prin studii și cercetări că salariul motivează angajatul doar în primele 3-6 luni, după acest timp motivația intrinsecă revine pe planul 1.
8. Conducerea companiei ar fi bine să se debaraseze de simțul proprietății asupra angajatului. La un moment dat angajatul trebuie ”lăsat” să plece, să crească profesional și personal la un alt loc de muncă.
9. Creșterea pe orizontală este o practică foarte bună de motivare a angajatului, care nu mai are loc de creștere pe verticală în organizație.
10. Perioada de garanție pentru noul candidat ales oferit de companiile de recrutare din Republica Moldova variază de la 3 pînă la 12 luni, în dependență de nivelul poziției vacante.

Mulțumim AFAM pentru o dezbatere interesantă, cu multe sfaturi utile și practice!

Seria completă de fotografii de la eveniment o găsiți aici: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.455416364618791.1073741861.176814419145655&type=3

Pagina AFAM: https://www.facebook.com/AFAMMoldova

Articol semnat de Echipa Service Power :)

miercuri, 1 iulie 2015

12 pași de angajare în câmpul muncii

Angajarea se perfectează în baza negocierilor între angajator şi salariat şi poate fi precedată de circumstanţe specifice, precum, susţinerea unui concurs, alegerea în funcţie etc.

La încheierea CIM persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente:

  • buletinul de identitate sau alt act de identitate,
  • carnetul de muncă,
  • documentul de evidenţă militară,
  • diploma de studii,
  • certificatul medical.

Notă 1 !  Din prevederile CM, la angajare poate fi prezentat şi alt act de identitate, in afară de buletinul de identitate (orice tip de paşapoarte, permise de şedere, documente de călătorie a refugiaţilor), conform art.1, Legea cu privire la actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte; certificat medical.

Notă 2 !  Conform art.253 CMRM, salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani sînt angajaţi numai după ce au fost supuşi examenului medical obligatoriu, în fiecare an.

Se interzice angajatorului de a solicita, de la persoana care se angajează, alte documente decît cele menţionate mai sus. (art.57, al.2, CM). Pentru unele funcţii se solicită şi alte acte prevăzute de legislaţia RM, spre ex: cazier judiciar sau susţinerea prealabilă a unui examen minim sanitar (Hotărîrea Guvernului nr. 1209 / 08.11.2007, cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică).

În practică, deseori ne ciocnim cu întrebarea, putem angaja persoana daca ea nu are viză de reşedinţă în localitatea dată? Se permite, deoarece, informaţia cu privire la domiciliul persoanei nu constituie fapt juridic, care ar împliedica angajarea salariatului la locul de muncă. (art.47, CM,"se interzice orice limitare directă sau indirectă în drepturi, ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte, la incheierea CIM, în dependenţă de sex, rasă, etnie, religie, domiciliu, opţiune politică sau origine socială")

12 paşi de angajare

1. Cererea de angajare în muncă.
Unii consideră că întocmirea cererii de angajare este de prisos, deoarece CIM atestă faptul că între salariat şi angajator s-a stabilit un acord cu privire la condiţiile de muncă.
Dar, reieşind din prevederile art. 247, CM, cererea este un document obligatoriu. Dacă cererea de angajare a fost perfectată, atunci aceasta se înregistrează de către angajator, în ordinea corespunzătoare în Registrul documentelor de intrare ale companiei sau în Registrul de evidenţă a cererilor salariaţilor.

2. Familiarizarea angajatului cu actele normative la nivel de întreprindere.
Conform art. 65, CM, la angajarea salariatului, angajatorul este obligat să-l pună la curent cu munca ce i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu drepturile şi îndatoririle lui. De asemenea, este obligat sa-i aducă salariatului la cunoştinţă Regulamentul Intern, să-l familiarizeze cu tehnica sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi cu alte acte, care ţin de activitatea salariatului. Familiarizarea salariatului cu conţinutul actelor normative interne se efectuează prin completarea Registrelor sau prin liste aparte, completate în acest sens.

3. Încheierea CIM şi Contractului de răspundere materială.

4. Înregistrarea CIM şi Contractului de răspundere materială în Registru de evidenţă a contractelor individuale de muncă.

5. Înmînarea unui exemplar al Contractului, salariatului.
Conform art. 56, al.3, CM, CIM se întocmeşte în 2 exemplare, se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr din regulamentul unităţii. Un exemplar se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

6. Perfectarea Ordinului de angajare.
Ordinul de angajare se perfectează în baza CIM încheiat şi conţinutul acestuia trebuie să corespundă cu condiţiile contractului.

7. Înregistrarea ordinului de angajare în Registru de evidenţă a ordinelor.

8. Familiarizarea angajatului, prin semnătură, cu conţinutul ordinului de angajare.
Ordinele se aduc la cunoştinţă salariaţilor, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării CIM de către părţi (conform art. 65, al.2, CM)

9. Perfectarea carnetului de muncă.
Înscrierile de angajare în carnetul de muncă se fac pentru toţi angajaţii care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare, precum şi, a căror activitate este de bază.

10. Perfectarea fişei personale a angajatului.
Unitatea este obligată să aducă la cunoştinţă salariatul, contra semnătură în fişa personală, orice înscriere efectuată în carnetul de muncă, în conformitate cu ordinul de angajare, transfer, eliberare. În fişa personală se repetă cu exactitate înscrierile din carnet.

11. Introducerea datelor angajatului în Tabelul de pontaj şi alte documente.

12. Perfectarea dosarului personal al salariatului.

Articol elaborat de Echipa Service Power.